ÉRTESÍTÉS A TEMPLOMSZENTELÉSRŐL

Ezúton értesítjük gyülekezetünk tagjait, a templomépítés támogatóit, minden kedves meghívott vendégünket és az érdeklődőket, hogy a Budakeszi Evangélikus Egyházközség presbitériuma tavaszi ülésén a pünkösdre tervezett templomszentelési ünnep elhalasztásáról határozott. Döntésének oka az a reménység, hogy a nyár végére a járványügyi helyzet változása a jelenleginél felszabadultabb körülményeket eredményez, így talán a most lehetségesnél nagyobb létszámú ünneplő gyülekezetet hívhatunk meg. A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületével egyeztetve az új – és remélhetőleg most már végleges – időpont

2021.szeptember 4. (szombat) 15 óra

“Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, seregek URa! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.
Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged!”
(Zsolt 84,2-3.5)

Budakeszi, 2021. május 11.

A Budakeszi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma