2017. november 29-én helyeztük el leendő templomunk alapkövét. 

Az alapkőben elhelyezett kapszulába bekerült az Alapkő-okirat, az Evangélikus Élet magazin legutóbbi száma, a leendő templom néhány látványterve, valamint egy, a Magyar Nemzeti Bank által a reformáció 500. jubileumára kibocsátott, 10 ezer forint névértékű, ezüst emlékérme is.

Az eseményről készült cikk és fotók az evangelikus.hu oldalán, ide kattintva tekinthetők meg.

A Buda Környéki Televízió összefoglalója az alapkő elhelyezéséről.

 

ALAPKŐ-OKIRAT

 

A reformáció kezdetének félévezredes emlékévében, pár nappal öröklét vasárnapja előtt, Isten iránti hálával helyeztük el az épülő Budakeszi evangélikus templom alapkövét. 

A budahegyvidéki gyülekezet szórványában, majd annak leánygyülekezeteként élő evangélikusság 2015-ben anyaegyházközséggé szerveződött. A Budakeszi, Páty, Telki és Budajenő területén élő közösség eddigi istentiszteleti helyét kinőtte, saját templomának építése a Magyarországi Evangélikus Egyház és a magyar állam támogatásával vált lehetővé.

Az alapkőletétel szolgálatát dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke; Bence Imre, a Budai Egyházmegye esperese és Lacknerné Puskás Sára, a Budakeszi Evangélikus Egyházközség lelkésze végezte. A templomépületet Benczúr László építész, a gyülekezet felügyelője tervezte.

Ézsaiás próféta ígéretével: „Íme, én alapkövet teszek le Sionban, mondja az Úr, drága és szilárd szegletkövet, hogy aki hisz, ne szégyenüljön meg.”
És Megváltónk a Máté írása szerinti Evangéliumban olvasható biztatásával: „Meg van írva: az én házamat imádság házának nevezik.” „Bizony mondom néktek, mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.”

Így helyezzük el leendő lelki otthonunk alapkövét, nem feledve a zsoltáros intését: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.”

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk, és utódainkkal!

Ámen.