A rendszerváltás után a Budai Evangélikus Egyházmegye területén, a fővárosi (budai) agglomerációban több új gyülekezet alakult meg. A sorból – a templom szentelésének időpontjában – a 2015. év elején önállóvá vált Budakeszi Evangélikus Egyházközség a legújabb.

Gyülekezetünk önállóvá válásakor egy családi házban tartottuk az istentiszteleteket, melyet igen hamar kinőttünk. Így fogalmazódott meg az igény, hogy saját templomot építsünk.

A budakeszi evangélikus templom építése a Magyar Kormány, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a gyülekezet tagjai, valamint a gyülekezetet és céljainkat támogató magánemberek és cégek segítségével valósulhatott meg. A megépült és már felszentelt templom nem csupán a gyülekezet céljait szolgálja, hanem az itt megtartható közösségi, kulturális, zenei rendezvényekkel gazdagítja Budakeszi, a Zsámbéki-medence és Budapest környéke életét is.

Templomunk alapkövét 2017-ben helyeztük el.

A 20. és 21. század során szerte a világban keresztyének százai adták életüket hitükért: egyháziak, akik védték a rájuk bízott nyájat, laikusok, akik megőrízték emberségüket, és ezzel vállalták a meghurcoltatást. Életük a keresztyén hit tisztességének példája, azt az erkölcsi feddhetetlenségek mutatják meg számunkra, amellyel képesek voltak az életveszélyes hatalom agressziójával szemben is megmaradni Krisztusban.

A budakeszi evangélikus gyülekezet építkező és emlékező, emlékeztető gyülekezet.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök javaslatára, az Ybl- és Prima Primissima díjas Benczúr László építész tervei alapján készült templom pillérei az öt világrészt és a Kárpát-medencét jelképezik, s a pillérek az egyes földrészek 20. és 21. századi mártírhalált halt keresztyéneinek, vértanúinak kívánnak emléket állítani. A tervező gondolatai itt olvashatóak.

A templomról és a 20-21. századi keresztyén mártírokról Dr. Lackner Pál püspök írt könyvet, melyről ide kattintva olvashatók információk.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt Istentiszteleteinken, illetve örömmel mutatjuk be az itt kialakított “Találkozási pontot”.

Hajdú József fotói: