„Uram, Istenem! Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad:
Ott lesz az én nevem.” (1Kir 8,29)

Tisztelt Támogatónk!

Mint templomunk ügyének önzetlen támogatóját örömmel és Isten iránti hálával értesítjük, hogy a budakeszi evangélikus templom építése befejezéséhez közeledik. Bízunk benne, hogy határidőre megtörténik az épület átadása.

Gyülekezetünk tervei szerint 2020. november 22-én, a terület átvételének első évfordulóján került volna sor az ünnepélyes felszentelésre.
Mivel a járvány terjedése miatt csak nagyon korlátozott számban tartózkodhatunk egyszerre a templomban, gyülekezetünk vezetése úgy döntött, hogy a felszentelést tavaszra halasztjuk. Azt reméljük,
hogy 2021. május 24-én, pünkösd másodnapján ez megvalósulhat.

Megköszönve az építkezést kísérő imádságot, személyes feladatvállalást, illetve anyagi támogatást, további értesítésig már most jelezzük: számítunk rá, hogy ha Isten engedi, akkor majd együtt ünnepelhetünk.

A Budakeszi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma