„Az üdvösség a mi Istenünké!”

(Jel 7,10)

Korlátozott létszámmal lehetett csak jelen a gyülekezet 2020. november 22-én azon az alkalmon, melyen a korábban eltervezett templomszentelés helyett hálaadó istentiszteletet tartottunk az elkészült új épületben.

Fél 9-kor a Fő utcai gyülekezeti teremtől vettünk búcsút, megköszönve Istennek, hogy annyi áldásban részesítette már eddig is az evangélikus közösséget. Sok ünnep, meghitt lelki alkalom kötődik első közös budakeszi lelki otthonunkhoz. Innen gyalog mentünk át az új templomba. Az oltárról a kegytárgyakat az ifjúság képviselői hozták el, s helyezték el új helyükre.

A templomi istentisztelet kezdetét harangszó jelezte. Az elektromos meghajtó szerkezet hiányában egyelőre kötéllel kellett meghúzni a harangot, amit többen is lelkesen kipróbáltak. A hálaadó istentiszteleten dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte az igehirdetés szolgálatát, a liturgiát pedig a helyi evangélikus lelkészek és presbiterek vezették. Nehéz volt megélni, hogy a jelen helyzetben az éneklés örömét is meg kellett vonni magunktól, de az orgonát helyettesítő szintetizátor hangja így is alkalmat adott az elcsendesedésre.

Lacknerné Puskás Sára

A nap felvételeit az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni: