2019. november 22-én hálatelt szívvel gyülekeztünk össze építendő templomunk helyén, hogy imádsággal, Isten dicséretével és áldásával vehesse kezdetét az építkezés. A hétköznap reggeli időpont ellenére majd negyven fő érkezett a helyszínre, nem csak evangélikusok, hanem római katolikus, református, baptista és metodista – köztük dr. Khaled László szuperintendens – testvéreink is. Személyesen megérintő üzenetként hallgattuk a bibliaolvasó Útmutató aktuális napi igéjét: „Még a veréb is talál házat és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és Istenem!” (Zsolt 84,4) illetve: Jézus mondja: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
(Mt 18,20)

Ezt követően megtörtént az építési terület hivatalos átadása. A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Budakeszi Evangélikus Gyülekezet képviselői aláírták a szükséges megállapodást Kangyal Bálint kivitelezővel. Vállalása szerint bő egy év alatt készül el az épület.

Benczúr László és Kangyal Bálint

Jelenleg azonban még nem valósulhat meg az eredeti terv az építőipari árak jelentős emelkedése miatt. A szerződés az első ütemre szól, melynek keretében elkészül a templom, illetve egy kisebb iroda és vizesblokk. A gyülekezeti – és hittanterem, teakonyha, raktár helyiség megépítése későbbre marad.

Ez úton szeretnénk megköszönni minden kedves Testvérünknek az eddigi imádságot és anyagi támogatást, ami nagyon sokat jelent nemcsak a ház, hanem a közösség épülése szempontjából is. Mivel még további nagy  erőfeszítésekre van szükség, köszönettel fogadjuk a továbbiakban is, ha bármi módon ügyünk mellé állnak.

Kérjük Istent, tegye áldottá az eddig elvégzett rengeteg tervező és előkészítő munkát, a most induló megvalósulást, és mindeközben ajándékozzon meg jelenlétének megtapasztalásával minél többeket.

Lacknerné Puskás Sára