Zene és szó párbeszéde

 

Különleges élményben volt részük mindazoknak, akik részt vettek 2019. május 19-én a Deák téri evangélikus templomban Fassang László Liszt díjas művész, érdemes művész jótékonysági orgonaestjén, mellyel a tervezett budakeszi evangélikus templom építését támogatja. Az ötletgazda gyülekezetünk tagja, a művész nagynénje, Fasang Márta, aki presbiterként is szívén viseli templomépítésünk ügyét.

Ebből a nézőpontból élmény volt már maga az előkészület is, hiszen a feladat olyan erőket mozgatott meg a gyülekezeten belül, ami mindenkiben tovább munkálta a már eddig is meglevő elkötelezettséget és felelősségvállalást. Presbiterek, ifjúság, a Budakeszi Evangélikus Templomért Alapítvány kuratóriuma, és még a közösség sok tagja működött közre, hogy jól szervezett alkalom, szíves vendéglátás fogadja az érkezőket. Komoly támogatást kaptunk az Északi Evangélikus Egyházkerülettől és a Luther Kiadó munkatársaitól is a plakátok elkészítésében, a média nyilvánosságának elérésében. Köszönet illeti a Deák téri gyülekezetet is, hogy helyet adott ennek az alkalomnak.

Fassang László két hangszert is megszólaltatott az est folyamán. A templom oltárterében elhelyezett kis műemlék torvaji orgonán először a 17. század zenéjét hozta közénk. Ezt követően Fabiny Tamás püspök olyan bibliai igéket olvasott fel és kommentált, melyek megidézték a hitükért mártír sorsra jutott testvéreink szenvedését. Az ezekre válaszoló improvizációk szívünkbe égették az elhangzott szavakat. Az igehirdetést követően a nagy orgona hangján monumentális Bach-darabot hallhattunk, majd eljutottunk egészen korunk zenéjéig. Az est üzenetét keretbe foglalta az a korál, melyet Luther Budavár eleste alkalmából írt: Tarts meg, Urunk, szent igédben. Ez az ének hitért könyörgő, hitet erősítő imádság.

A tervezett templom a 20-21. század keresztény mártírjainak állít emléket. Az ének sorai emlékeztetnek arra, hogy a Krisztusba vetett hit minden korban és minden körülmények között megtartó erő. A záró zenei gondolatok ehhez kötődő improvizációk voltak. Köszönjük Fassang Lászlónak, hogy művészetén keresztül zenei élménnyel, a hitbeli elmélyülés alkalmával ajándékozott meg minket, s hogy ezeken keresztül támogatja templomépítésünk ügyét.

Köszönjük a megjelentek imádságát, adományait, hogy egy alkalomra, vagy talán hosszabb távon is közösséget vállaltak a budakeszi gyülekezettel.

Lacknerné Puskás Sára
lelkész